รายละเอียดบทความ

ปืน แบลงค์กัน (Blank Gun) คืออะไร

ปืนแบลงค์กัน(Blank Guns) หรือ แบลงค์ฟายลิ่งกัน (Blank Firing Guns) คืออะไร?

คือ ปืนเลียนแบบ ปืนจำลอง หรือโมเดลปืน ที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากปืนจริง ***แต่ ไม่สามารถขับเครื่องกระสุน หรือเม็ดกระสุนใดๆ ออกมาจากลำกล้องได้ *** ในขบวนการออกแบบและผลิตปืนแบลงค์กัน จะป้องกันให้ปืนไม่สามารถใช้กระสุนของจริงได้ และมีระบบป้องการการดัดแปลง กล่าวคือโครงสร้างภายในต่างจากปืนจริง ไม่สามารถที่จะทำการดัดแปลงได้โดยสิ้นเชิง

รูปแบบการทำงาน Blank Guns ประเภทไฟออกปากกระบอก หรือที่เรียกว่า Front Firing คือ เมื่อบรรจุกระสุนของแบลงค์กันแล้วทำการยิง จะทำให้ให้เกิดเสียง(เสียงดังลักษณะแบบเดียวกับปืนจริง) มีการคัดปลอกกระสุนในปืนรุ่นที่มีระบบสไลด์แบบกึ่งออโตเมติกและ มีแสงแฟรช (ออกปลายกระบอกปืน) โดยที่ไม่มีการขับเคลื่อนอะไรออกมาจากปากกระบอก การออกแบบหลักการทำงานเช่นนี้ เป็นไปตามกฎและมาตรฐานของ  ATF เพื่อป้องกันไม่ให้สามารถ ใช้กระสุนจริงได้จะมีก็เพียงรูระบายแก๊สเล็กออกปลายกระบอก และมีเหล็กแกนที่แข็งแรงบล๊อคเอาไว้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของปืนแบลงค์กัน (Blank Guns)

- ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ ลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

- ใช้ในรูปแบบการกีฬา การปล่อยตัวนักกีฬา

- ใช้เพื่อการสะสม

- ใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการมีปืนจริง

- ลดอัตราการครอบครองอาวุธปืนจริง โดยไม่จำเป็น

 

ลักษณะเฉพาะของลูก Blanks และ BlankGuns.

ลูกแบลงค์ที่แท้จริง"จะไม่อะไรขับออกจากปลอกกระสุนได้ยกเว้นแต่ แฟรช กับเสียง เท่านั้น" บริษัท ผู้ผลิตออกมาเพื่อใช้กับ ปืนแบลงค์ที่รองรับขนาดกันพอดี โดยเฉพาะโครงสร้างของปืนจำลอง และแม๊กกาซีน ที่จับได้แค่เฉพาะลูกแบลงค์ประเภทเดียว บริษัทได้ผลิตออกมาให้มีทั้งหมด5 ขนาดเพื่อรองรับกับการเลือกใช้งานได้อย่าง ได้แก่ .22Crimp, .22LongK, 8mmK, .380RK และ 9mmPAK

สำหรับขนาดที่เป็นที่นิยมในบ้านเราก็คือ 9mm P.A.K.

P.A.K. คืออะไร ตัวย่อที่ใช้ระบุว่าขนาดลูกกระสุนที่ใช้คือลูกกระสุนแบงค์กันเท่านั้น โดยPA ย่อมาจาก Palabellum. เป็นชื่อโรงงานผู้เริ่มต้นผลิตลูกกระสุน ขนาดดังกล่าว (เป็นการให้เกียรติผู้เริ่มต้น) ส่วนK. มาจาก Knell ที่แปลว่าหัวจีบ หมายถึงของลูกกระสุนที่เป็นแบบจีบหัวเข้า และไม่มีหัวกระสุนเวลายิงออกไป

 

ภาพตัวอย่างปืนแบลงค์กัน (Front Firing Blank Gun) จากหนังแต่ละเรื่อง

Hot Fuzz


The Matrix


ผู้ลงบทความ : theonebbshop